ChatGPT

ในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ Blizzard พูดติดตลกอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Chatbot AI ChatGPT ที่อาจช่วยเขียนหรือให้แนวคิดสำหรับภาคเสริมถัดไปของ World of Warcraft จำเป็นต้องพูด ซอฟต์แวร์แชท AI จะไม่ขับเคลื่อนการขยายตัวของ World of Warcraft ในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ AI จึงไม่ใช่คำถามโง่ๆ อีกต่อไปที่จะถามว่านักพัฒนาเกมอย่าง Blizzard กำลังพิจารณาที่จะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพบางด้านของการสร้างเนื้อหาหรือไม่

Read More